Projekotwanie plotki Winylowe na plot i furtkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych przypadków.

Budowa ogrodzenie z Winylu na plot i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie poza kilkoma przypadkami.

Sztachetki z plastiku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane balaski z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane plotki PVC na plot i furtę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s